Cuptävlingen 2018-2019, Tävlingsregler      Tävlingsledare: Carl-Eric Rönnemyr
 
Spelas under vårsäsongen, och spelet  inleds, liksom förra spelåret, med gruppspel. I år med 16 grupper i stället för 8.
Spelarna delas först in i tre kategorier efter snitthandicap (pr 2018-12-13).
 
Inom varje kategori lottas deltagarna sedan in i grupper om fyra spelare (några med tre), där alla möter alla. Alla går sen
vidare till slutspel i fyra olika Cuper med direktutslagning i åttondels- kvarts- och semifinaler samt finalspel.
 
Indelning och lottning är gjord för att man till största delen skall få möta spelare med ungefärligen lika handicap,  och
för att minimera spel med jätteskillnader i handicap. Samt även för att klubbens bättre spelare ska ha betydligt  större
chans att bli Cupmästare. Det har inte hänt på många år, men är ju en rimlig förutsättning. Dock skall det finnas chans
för alla, även om den är störst i kategori 1, mindre i kategori 2, och liten i kategori 3.
 
Nästan alla kommer att få spela minst fyra matcher, med priser till alla gruppsegrare samt till de fyra första i varje Cup.
 
I varje match i Cupen börjar spelaren med lägst handicap alltid på 0, den andre får skillnaden mellan spelarnas hcp.
Dvs, om spelare A har 10 och spelare B 24 i hcp, får spelare A alltså 0 och spelare B får 14 i hcp. (24 minus 10). Detta
framgår av protokollen. Den spelare som står först på protokollet börjar spelet.
 
Vinnaren av första serien får 2 poäng, i andra 4 och i tredje 6 poäng. Hälften vid oavgjort. Vid lika matchpoäng slutar 
matchen oavgjort
 
I de olika grupperna erhålls för varje match två poäng för seger, en poäng för oavgjort och noll vid förlust, och vid 
placering i respektive grupp räknas i första hand matchpoäng, i andra kvot och därefter kägelpoäng (med hcp). 
Matcherna spelas med handicap, som förändras efterhand på samma sätt som i övriga interntävlingar.
 
På spelarprotokollet för man, i varje serie, ut resultatet i kolumnen "Serieres."  Under "Totalt" skrivs serieresultatet
plus hcp. Likadant efter varje serie. När matchen är färdigspelad räkna under "Summa" ner sammanlagda poängen
för såväl "Serieres." som för "Totalt" och för "Poäng".
 
Om några tävlande inte hinner spela färdigt sista serien, vinns serien av den spelare, som har flest poäng efter sista
rutan som båda spelat. Vid strike eller spärr i denna ruta (om inte slag hunnits göra i nästa ruta) erhålls 9 resp 7 poäng
extra. Handicap i serien omräknas då med en tiondel av den ursprungliga multiplicerat med antal rutor som räknas.
(Total kägelpoäng kan bli avgörande för placering i gruppen, varför denna framräknas av tävlingsledaren enligt "Specialregel" för
Interna tävlingar. Se även under "Interna tävlingar 2018-2019")
 
Alla bör eftersträva att spela matcherna och undvika w.o.  Om man inte kan spela angiven dag, bör man spela på en 
torsdagsträning där det går, annars på annan tid och dag, oavsett före eller efter angiven speldag, men senast den 28
februari. Ändringar måste anmälas till tävlingsledaren före spel, och resultatet redovisas snarast möjligt. Om det absolut 
inte går att hitta någon dag som passar båda, så gäller åsatt datum. 
 
Kommer det trots allt att bli några w.o. blir resultatet 9-3 till närvarande spelare, som bör spela sina serier för att erhålla
kägelpoäng utöver sin handicap. Den andre spelare får 0-6 i kvot, och sin handicap i kägelpoäng
(Om match inte är spelad den 28 februari (och wo ej lämnats) blir resultatet för båda, 0 poäng, kvoten 0-0 och respektives handicap  = kägelpoäng). 
 
Det kommer alltså att finnas fyra cuper, A, B, C och D. Till varje Cup A-C går sexton spelare, övriga till cup D.
 
I de olika Cuperna sker spelet med direktutslagning fram till finalerna. I alla Cuperna spela även match om tredje pris.
 
Samma regler i Cuperna som i gruppspelet ovan, med vid direktutslagningen avgör kägelpoäng vid oavgjort, i första
hand med handicap, därefter utan. Spelare som lämnar w.o. blir givetvis utslagen direkt.
(För matcher  som inte kan spelas angiven speldag gäller följande : Åttondelsfinal 7 mars, kan spelas 1-26 mars (lämpligen 21 mars), kvartsfinal 
28 mars, kan spelas 29 mars-2 april, semifinal 4 april, kan spelas 5-16 april (lämpligen 11 april), finalspelet spelas angiven speldag 18 april. Se även
ovan om ändring av speldag (exkl senast 28 februari).
 
Spelare som anmält någon bortavaro som gör att han/hon därmed inte kan deltaga i någon av kvartsfinaler, semifinaler 
och/eller finalspelet, bör spela sin åttondelsfinal, men kan inte avancera, varför spelare som eventuellt förlorar sådan 
åttondelsfinal ändå går vidare.
 
Klubbens Cupmästare under året blir naturligtvis segraren i Cup A.
 
Reviderad 2019-02-20            
P S
Om man inte hinner spela färdigt, oavsett vad det beror på, lämna in protokollet som det är. Skriv inte något mer på protokollet (ex-vis 
Krångel med banorna, Brandlarm, Omspel , ???, XXX osv). Räkna inte heller ner några summor om matchen inte hunnit färdigspelas.

 

© 2016 All rights reserved.

Drivs med Webnode