Styrelsen 2023 - 2024

    Mobil nr. E-mail
Ordförande Anna-Lena Lindstedt 0761 900204 annalena.lindstedt@gmail.com
V.ordförande Klas Göran Björk 0706
370536
bjork.kl a sgor an@gmail.com
Sekreterare Torsten Svensson 0703
146156
toring48@gmail.com
Kassör Gunilla Oredsson 0703 842756  gunilla. oredsso n  @hotmail.se 
Medlemsfrågor Ann-Kristin Hammar 0733
405586
Suppleant Britt Nilsson 0704 
267702
barabritt@gnail.com

  
Banfördelare Bertil Bladh 0707 609335 bertilbladh 48@gmail.com
Banfördelare Göte Johansson 0730 330246 gotegammelfelt@hotmail.com
Hemsidan Lars Linde 0708 212346      lars@familjenlinde.se
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 267702

 

© 2016 All rights reserved.

Drivs med Webnode